วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รถ6ล้อรับจ้างยโสธร0831514162

รถ6ล้อรับจ้างยโสธร0831514162
       การให้บริการคืองานของเรา รถ6ล้อรับจ้างยโสธร โทร 0831514162 ตลอด 24ชั่วโมง หากใครที่ต้องการขนย้ายสิ่งของวัสดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะชิ้นเล็ก ชิ้นใหญ่ เรามีให้บริการ รถ6ล้อรับจ้างยโสธรไว้คอยให้บริการท่าน ในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดมหาสารคาม หรือในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ กับผู้เชี่ยวชาญเส้นทางเป็นพิเศษ ตรงต่อเวลา สุภาพในการให้บริการ ไว้คอยบริการท่านเพื่อขนย้ายสิ่งของ วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ สามารถโทรเข้ามาสอบถามราคากันก่อนได้
เราให้บริการให้เช่ารถทุกประเภทดังต่อไปนี้
·       รถ6ล้อรับจ้างจังหวัดยโสธร
·       รถปิคอัพรับจ้างจังหวัดยโสธร
·       รถกระบะรับจ้างจังหวัดยโสธร
·       รถกระบะตอนเดียวรับจ้างจังหวัดยโสธร
·       รถกระบะตู้ทึบรับจ้างจังหวัดยโสธร
·       รถกระบะเพลาลอยรับจ้างจังหวัดยโสธร
·       รถกระบะคอกสูงรับจ้างจังหวัดยโสธร
·       รถกระบะรั้วเหล็กรับจ้างจังหวัดยโสธร
·       รถกระบะบรรทุกรับจ้างจังหวัดยโสธร
·       รถ6ล้อรับจ้างจังหวัดยโสธร
·       รถสิบล้อรับจ้างจังหวัดยโสธร
·       รถพ่วงรับจ้างจังหวัดยโสธร
·       รถเทรลเลอร์รับจ้างจังหวัดยโสธร
·       เครนรับจ้างจังหวัดยโสธร
·       เฮี๊ยบรับจ้างจังหวัดยโสธร
       หากท่านต้องการใช้บริการรถรับจ้างของทางเรา ไม่ว่าจะ เส้นทางหลักหรือทางสายรองและ
ทางลัด
·       เส้นทางที่ 1 ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านจังหวัดปทุมธานี
จังหวัดสระบุรี เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ถึงจังหวัดนครราชสีมา จากนั้นถึงแยกบ้านวัดเลี้ยวขวาใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 ถึงแยกอำเภอประทายจึงเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 (ถนนอรุณประเสริฐ) ผ่านอำเภอพุทไธสงค์ จังหวัดบุรีรัมย์
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และเข้าสู่จังหวัดยโสธร รวมระยะทางประมาณ 532 กิโลเมตร
·       เส้นทางที่ 2 ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านจังหวัดปทุมธานี
จังหวัดสระบุรี เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมา ถึงแยกอำเภอบ้านไผ่เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 (ถนนแจ้งสนิท) ผ่านอำเภอกุดรัง อำเภอบรบือ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง อำเภอธวัชบุรี อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และเข้าสู่จังหวัดยโสธร ระยะะทางประมาณ 585 กิโลเมตร
หรือเส้นทางอื่นๆ เราก็สามารถให้บริการท่านได้ เราพร้อมให้บริการลูกค้าที่สนใจทุกท่านอยู่แล้ว หรือ     ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ที่สำคัญ ต่างๆ เช่น
การศึกษา
·       โรงเรียนอนุบาลยโสธร
·       โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
·       โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากร ตั้งตรงจิตร 15
·       โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์
·       โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์
·       โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา
·       โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา
·       โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
·       โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม
·       โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร
·       โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล
·       โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
·       โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28
·       โรงเรียนกู่จานวิทยาคม
·       โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์
·       โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร
·       โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
·       โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง
·       โรงเรียนคำเตยวิทยา
·       โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม
·       โรงเรียนทรายมูลวิทยา
·       โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม
·       โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
·       โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม
·       โรงเรียนป่าติ้ววิทยา
·       โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา
·       โรงเรียนเลิงนกทา
·       โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์
·       โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม
·       โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์
·       โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
·       โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม
·       โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
·       โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา อำเภอไทยเจริญ
·       โรงเรียนพระแม่มารีย์โสธร อำเภอเมืองยโสธร
·       โรงเรียนยโสธรวิทยาคาร อำเภอเมืองยโสธร
·       โรงเรียนสันติธรรมวิทยาคม
·       โรงเรียนอนุบาลทองขาว
·       วิทยาลัยชุมชนยโสธร
·       วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
·       วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
·       วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา
·       วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์
·       วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร
·       วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนว
·       วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย
·       วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร
·       วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา
·       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร
·       โครงการศึกษาเพื่อพิจารณาจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วิทยาเขตยโสธร
สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยว
·       วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง)
·       วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง)
·       วิมานพญาแถน
·       สวนสาธารณะบุ่งน้อยบุ่งใหญ่
·       สวนสาธารณะพญาแถน
·       ธาตุก่องข้าวน้อย
·       พระพุทธบาทจำลอง วัดอัมพวัน
·       วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ
·       วัดป่าบ้านหนองแสง (หลวงปู่สอ พันธุโล)
·       วัดป่าศิลาพร (หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)
·       วัดป่าหนองไคร้ (หลวงปู่ประสาร สุมโน)
·       หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านนาสะไมย์ - บ้านทุ่งนางโอก
·       โครงการพัฒนาพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
·       วัดบ้านโพนงอย ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร (พระครูถาวร เขมกิจ)
·       หลวงพ่อทันใจ วัดวินิจธรรมาราม
·       วัดป่าประชาชุมพล (หลวงปู่ผั่น ปาเรสโก)
·       ภูหินปูน
·       ภูหมากพริก
·       ภูถ้ำพระ
·       น้ำตกนางนอน
·       พระธาตุกู่จาน
·       เมืองโบราณดงเมืองเตย
·       เจดีย์สังเวชนียสถาน วัดบ้านสงเปือย
·       โบราณสถานกู่บ้านงิ้ว
·       โบราณสถานดอนธาตุ บ้านผิผ่วน
·       อ่างเก็บน้ำห้วยพระบาง
·       หอไตรวัดสระไตรนุรักษ์
·       พระธาตุฝุ่น
·       วัดวรลาภูปถัมภ์
·       ป่าสงวนแห่งชาติดงมะไฟ
·       พระพุทธบาทภูกลอย วัดเทวัญคีรี
·       โบสถ์ไม้ใหญ่วัดอัครเทวามิคาแอล บ้านซ่งแย้
·       หมู่บ้านหัตถกรรมหมอนขวานผ้าขิด บ้านศรีฐาน
·       วัดศรีฐานใน (หลวงตาสรวง สิริปุญโญ)
·       แหล่งโบราณคดีดงศิลาเลข
·       วัดป่านิคมพัฒนาราม
·       ล่องแพลำเซบาย
·       วัดพระพุทธบาทยโสธร
·       วัดหอก่อง
·       วัดพระธาตุบุญตา
·       วัดศรีวีรวงศาราม
·       ทุ่งบัวแดง บ้านสำโรง
·       สวนรุกขชาติน้อมเกล้า
·       อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
·       ภูถ้ำพระ บ้านกุดแห่
·       พุทธอุทยานภูสูง
·       วัดป่าวังน้ำทิพย์
·       วัดป่าสุนทราราม (หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร)
·       หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทบ้านห้องแซง
·       อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก
·       อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน
·       อ่างเก็บน้ำห้วยโพงตอนบน
·       แก่งหินลำเซบาย บ้านโนนหาด
·       ฯลฯ
หรือจะเป็น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ในทุกออำเภอของจังหวัดยโสธรหรือจังหวัดอื่นๆ เราก็สามารถเข้าไปให้บริการท่านได้ถึงที่ อย่านิ่งนอนใจ อย่าลังเล หากท่านต้องการหรือสนใจสามารถโทรเข้ามาตรวจเช็คราคากันก่อนฟรี  ได้ตลอด 24 ชมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น