วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รถ6ล้อรับจ้างสุพรรณบุรี0831514162

รถ6ล้อรับจ้างสุพรรณบุรี0831514162
       รถ6ล้อรับจ้างสุพรรณบุรี  J&P หากท่านต้องการย้ายสิ่งของ อุปกรณ์ จะชิ้นเล็กใหญ่ขนาดไหน เรามีรถพร้อมบริการให้ท่านถึงที่ หากสนใจ สามาโทรมาสอบถามเส้นทาง ราคาก่อนได้ ที่  0831514162 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าเส้นทางจะขดเขี้ยวยังไง ขึ้นเหนือ ลงใต้ เราพร้อมให้บริการท่านได้เสมอ กับพนักงานขับรถที่สุขภาพ ตรงต่อเวลา ราคาเป็นกันเอง ใส่ใจถึงความปลอดภัย และชำนาญเส้นทางเป็นพิเศษ รถ6ล้อรับจ้างสุพรรณบุรี0831514162 
เราให้บริการให้เช่ารถทุกประเภทดังต่อไปนี้

·       รถ6ล้อรับจ้างจังหวัดสุพรรณบุรี
·       รถปิคอัพรับจ้างจังหวัดสุพรรณบุรี
·       รถกระบะรับจ้างจังหวัดสุพรรณบุรี
·       รถกระบะตอนเดียวรับจ้างจังหวัดสุพรรณบุรี
·       รถกระบะตู้ทึบรับจ้างจังหวัดสุพรรณบุรี
·       รถกระบะเพลาลอยรับจ้างจังหวัดสุพรรณบุรี
·       รถกระบะคอกสูงรับจ้างจังหวัดสุพรรณบุรี
·       รถกระบะรั้วเหล็กรับจ้างจังหวัดสุพรรณบุรี
·       รถกระบะบรรทุกรับจ้างจังหวัดสุพรรณบุรี
·       รถ6ล้อรับจ้างจังหวัดสุพรรณบุรี
·       รถสิบล้อรับจ้างจังหวัดสุพรรณบุรี
·       รถพ่วงรับจ้างจังหวัดสุพรรณบุรี
·       รถเทรลเลอร์รับจ้างจังหวัดสุพรรณบุรี
·       เครนรับจ้างจังหวัดสุพรรณบุรี
·       เฮี๊ยบรับจ้างจังหวัดสุพรรณบุรี
       หากท่านต้องการใช้บริการรถรับจ้างของทางเรา ไม่ว่าจะ เส้นทางหลักหรือทางสายรองและทางลัด
·       ถนนพระพันวษา
·       ถนนขุนไกร
·       ถนนม้าสีหมอกและถนนหมื่นหาญ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3431)
·       ถนนเณรแก้ว
·       ถนนขุนแผน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3017)
·       ถนนนางพิม
·       ถนนขุนช้าง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3318)
·       ถนนหลวงทรงพล
·       ถนนพลายชุมพล
·       ถนนขุนไกร
·       ส่วนถนนต่อไปนี้ เป็นถนนที่ตั้งชื่อขึ้นมาใหม่
·       ถนนบางบัวทอง-ชัยนาท (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340)
·       ถนนมาลัยแมน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321)
·       ถนนประชาธิปไตย
·       สะพานที่สำคัญ
·       สะพานอาชาสีหมอก ๑
·       สะพานอาชาสีหมอก ๒
·       สะพานอาชาสีหมอก ๓
·       สะพานวัดพระรูป
หรือเส้นทางอื่นๆ  เราก็สามารถให้บริการท่านได้ เราพร้อมให้บริการลูกค้าที่สนใจทุกท่านอยู่แล้ว หรือ     ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ที่สำคัญ ต่างๆ เช่น
·       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
·       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
·       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ด่านช้าง สุพรรณบุรี
·       มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาเขตสระยายโสม สุพรรณบุรี
·       มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์เดิมบางนางบาช สุพรรณบุรี
·       มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ศูนย์สุพรรณบุรี
·       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
·       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
·       วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
·       วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี
·       วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
·       วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
·       สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
·       วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
·       วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
·       วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
·       วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
·       วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
·       วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
·       วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
·       โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
·       โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗
·       โรงพยาบาลอู่ทอง
·       โรงพยาบาลด่านช้าง
·       โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
·       โรงพยาบาลสามชุก
·       โรงพยาบาลศรีประจันต์
·       โรงพยาบาลดอนเจดีย์
·       โรงพยาบาลบางปลาม้า
·       โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ
·       โรงพยาบาลศุภมิตร
·       โรงพยาบาลพรชัย
·       โรงพยาบาลเทวพร
·       โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
·       โรงพยาบาลสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สถานีอนามัยดอนขุนราม)
สถานที่ท่องเที่ยว
·       วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
·       วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี
·       วัดแค
·       วัดสารภี
·       วัดพระลอย
·       วัดพระนอน
·       วัดพิหารแดง
·       วัดหน่อพุทธางกูร
·       วัดสว่างอารมณ์
·       วัดชีสุขเกษม
·       วัดพร้าว
·       วัดวรจันทร์
·       วัดสำปะซิว
·       วัดสนามชัย
·       พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี
·       พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย
·       พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๗
·       สวนเฉลิมภัทรราชินี
·       ศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี
·       อุทยานมังกรสวรรค์
·       คูเมืองโบราณสุพรรณบุรี
·       สระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่
·       พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
·       พระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
·       วัดธัญญวารี
·       วัดดอนไร่
·       วัดลาดสิงห์
·       วัดบ้านทึง
·       วัดทุ่งสามัคคีธรรม
·       ตลาดสามชุกร้อยปี
·       ตลาดเก่าศรีประจันต์, บ้านเจ้าคุณ
·       หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
·       สวนพืชไร้ดิน
·       อุทยานมัจฉาวัดบ้านกร่าง
·       วัดไก่เตี้ย
·       วัดดอนบุบผาราม
·       วัดเถรพลาย
·       วัดหนองเพียร
·       เมืองโบราณ อู่ทอง
·       คอกช้างดิน
·       พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง
·       วนอุทยานแห่งชาติพุม่วง
·       ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง สุพรรณบุรี
·       วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม
·       วัดเขาดีสลัก
·       วัดเขาทำเทียม
·       วัดไผ่โรงวัว
·       วัดสองพี่น้อง
·       วัดคลองมะดัน
·       วัดทับกระดาน
·       หนองอ้อนกะโทก
·       วัดทองประดิษฐ์
·       วัดหัวเขา
·       วัดเขาขึ้น
·       วัดเขาดิน
·       วัดเดิมบาง
·       วัดกำมะเชียร
·       บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ และ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก
·       สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
·       สวนสัตว์บึงฉวาก
·       อุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติ บึงฉวาก
·       วัดป่าพฤกษ์
·       วัดสวนหงษ์
·       วัดน้อย
·       วัดสาลี
·       วัดอาน
·       วัดบางเลน
·       ตลาดเก่าเก้าห้อง
·       เขื่อนกระเสียว
·       อุทยานแห่งชาติพุเตย
·       วัดบรรหารแจ่มใส (สวนรุกขชาติด่านช้าง)
·       ถ้ำเวฬุวัน
·       น้ำตกตะเพินคี่
·       อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง (ปางอุ๋งสุพรรณบุรี)
·       หาดทราย (ท้ายเขื่อนกระเสียว)
·       กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณบ้านสระบัวก่ำ
·       พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพุน้ำร้อน
·       วัดดงนอก
·       วัดหนองหลวง
·       วัดบัลลังก์
·       ฯลฯ
หรือจะเป็น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ในทุกออำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีหรือจังหวัดอื่นๆ เราก็สามารถเข้าไปให้บริการท่านได้ถึงที่ อย่านิ่งนอนใจ อย่าลังเล หากท่านต้องการหรือสนใจสามารถโทรเข้ามาตรวจเช็คราคากันก่อนฟรี  ได้ตลอด 24 ชม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น