วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รถ6ล้อรับจ้างลพบุรี0831514162

รถ6ล้อรับจ้างลพบุรี0831514162
    รถ6ล้อรับจ้างลพบุรี  J&P หากท่านต้องการย้ายสิ่งของ อุปกรณ์ จะชิ้นเล็กใหญ่ขนาดไหน เรามีรถพร้อมบริการให้ท่านถึงที่ หากสนใจ สามาโทรมาสอบถามเส้นทาง ราคาก่อนได้ ที่  0831514162 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าเส้นทางจะขดเขี้ยวยังไง ขึ้นเหนือ ลงใต้ เราพร้อมให้บริการท่านได้เสมอ กับพนักงานขับรถที่สุขภาพ ตรงต่อเวลา ราคาเป็นกันเอง ใส่ใจถึงความปลอดภัย และชำนาญเส้นทางเป็นพิเศษ รถ6ล้อรับจ้างลพบุรี0831514162 
เราให้บริการให้เช่ารถทุกประเภทดังต่อไปนี้
·       รถ6ล้อรับจ้างจังหวัดลพบุรี
·       รถปิคอัพรับจ้างจังหวัดลพบุรี
·       รถกระบะรับจ้างจังหวัดลพบุรี
·       รถกระบะตอนเดียวรับจ้างจังหวัดลพบุรี
·       รถกระบะตู้ทึบรับจ้างจังหวัดลพบุรี
·       รถกระบะเพลาลอยรับจ้างจังหวัดลพบุรี
·       รถกระบะคอกสูงรับจ้างจังหวัดลพบุรี
·       รถกระบะรั้วเหล็กรับจ้างจังหวัดลพบุรี
·       รถกระบะบรรทุกรับจ้างจังหวัดลพบุรี
·       รถสิบล้อรับจ้างจังหวัดลพบุรี
·       รถพ่วงรับจ้างจังหวัดลพบุรี
·       รถเทรลเลอร์รับจ้างจังหวัดลพบุรี
·       เครนรับจ้างจังหวัดลพบุรี
·       เฮี๊ยบรับจ้างจังหวัดลพบุรี
       หากท่านต้องการใช้บริการรถรับจ้างของทางเรา ไม่ว่าจะ เส้นทางหลักหรือทางสายรองและทางลัด
·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 (ถนนคชเสนีย์)
·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 (ถนนสุรนารายณ์)
·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 (ถนนนารายณ์มหาราช, ถนนลพบุรีชัยนาท)
·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 366 (ถนนเลี่ยงเมืองลพบุรี)
·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2089 (สายมวกเหล็กลำนารายณ์)
·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2129 (ทางเข้าลำนารายณ์)
·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2256 (สายถนนโค้งกุดม่วง)
·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2321 (สายบ้านใหม่สามัคคีสระโบสถ์)
·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3015 (สายสถานีรถไฟท่าแค-รพ.อานันทมหิดล)
·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3016 (สายค่ายเอราวัณ-สถานีรถไฟป่าหวาย)
·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3017 (สายสามแยกนิคมวังม่วง)
·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3019 (สายสถานีรถไฟโคกกะเทียม-สามแยกโคกกะเทียม)
·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3024 (สายถนนพหลโยธิน-ถนนเทศบาล อำเภอบ้านหมี่
·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3027 (สายท่าวุ้งบ้านเบิก อำเภอไชโย)
·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3196 (สายดงพลับ อำเภอตาคลี เจ้าปลุก อำเภอมหาราช)
·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3562 (สายลพบุรีป่าหวาย) บ้านป่าหวายวงเวียนพลร่มวงเวียนสระแก้วสี่แยกสะพาน 7
หรือเส้นทางอื่นๆ เราก็สามารถให้บริการท่านได้ เราพร้อมให้บริการลูกค้าที่สนใจทุกท่านอยู่แล้ว หรือ     ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ที่สำคัญ ต่างๆ เช่น
·       ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
·       สำนักงานจังหวัดลพบุรี
·       สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี
·       ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
·       สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี
·       สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี
·       สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี
·       สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
·       สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี
·       สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี
·       สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี
·       สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
·       สำนักงานชลประทานที่ 10
·       สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
·       สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
·       สำนักงานก่อสร้าง 5 (ป่าสัก)
·       ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี
·       สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี
·       สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
·       ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี
·       ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตฯ
·       สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี
·       ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 5
·       ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธ์ผสมเทียมลำพญากลาง
·       นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล
·       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
·       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
·       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง
·       ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6
·       ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลพบุรี
·       สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี
·       สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลพบุรี
·       สำนักงานประกันภัยจังหวัดลพบุรี
·       สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลพบุรี
·       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
·       ศูนย์มะเร็งแห่งชาติลพบุรี
·       สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี แขวงการทางลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)
·       สำนักงานทางหลวงที่ 9 สำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 2 (สาขาลพบุรี)
·       สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรี สถานีรถไฟลพบุรี
·       แขวงการทางลพบุรีที่ 1
·       สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี
·       สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี
·       สำนักงานอัยการจังหวัดชัยบาดาล
·       เรือนจำกลางลพบุรี สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด
·       สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี
·       สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
·       สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี
·       สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี
·       นิคมสร้างตนเองลพบุรี
·       ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ
·       สำนักงานแรงงานจังหวัด
·       ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี
·       สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี
·       สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี
·       สำนักงานประกันสังคมจังหวัด
·       สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี สำนักงานไปรษณีย์ลพบุรี
·       สถานีอุตุนิยมวิทยาบัวชุม
·       สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี
·       สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี
·       ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลพบุรี
·       การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคกลาง เขต 7
·       ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดลพบุรี
·       สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
·       วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สำนักงานศิลปากรที่ 4 ลพบุรี
·       พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์
·       สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี
·       สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี
·       สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี
·       สำนักงานเจ้าคณะตำบลโคกสำโรง เขต 1
·       มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ (เป็นสถานบำบัดผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก)
·       ศาลจังหวัดลพบุรี
·       สำนักงานอัยการจังหวัด
·       สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงลพบุรี
·       การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี
·       อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดลพบุรี
·       สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี
·       สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาลพบุรี
·       สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองลพบุรี
·       สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตลพบุรี
·       สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
·       สำนักงานสรรพมิตรจังหวัด สาขาพื้นที่เมืองลพบุรี
·       หน่วยบริการตำรวจทางหลวงลพบุรี
·       แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1
·       สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)
·       สถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี
·       สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จ.ลพบุรี
·       สถานีตำรวจท่องเที่ยว 2 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว จ.ลพบุรี
·       ฯลฯ
หรือจะเป็น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ในทุกออำเภอของจังหวัดลพบุรีหรือจังหวัดอื่นๆ เราก็สามารถเข้าไปให้บริการท่านได้ถึงที่ อย่านิ่งนอนใจ อย่าลังเล หากท่านต้องการหรือสนใจสามารถโทรเข้ามาตรวจเช็คราคากันก่อนฟรี  ได้ตลอด 24 ชม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น