วันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562

รถ6ล้อรับจ้างสุราษฎร์ธานี0831514162

 รถ6ล้อรับจ้างสุราษฎร์ธานี0831514162
      รถ6ล้อรับจ้างสุราษฎร์ธานี  J&P หากท่านต้องการย้ายสิ่งของ อุปกรณ์ จะชิ้นเล็กใหญ่ขนาดไหน เรามีรถพร้อมบริการให้ท่านถึงที่ หากสนใจ สามาโทรมาสอบถามเส้นทาง ราคาก่อนได้ ที่  0831514162 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าเส้นทางจะขดเขี้ยวยังไง ขึ้นเหนือ ลงใต้ เราพร้อมให้บริการท่านได้เสมอ กับพนักงานขับรถที่สุขภาพ ตรงต่อเวลา ราคาเป็นกันเอง ใส่ใจถึงความปลอดภัย และชำนาญเส้นทางเป็นพิเศษ รถ6ล้อรับจ้างสุราษฎร์ธานี0831514162  
เราให้บริการให้เช่ารถทุกประเภทดังต่อไปนี้
·       รถปิคอัพรับจ้างจังหวัดสุราษฎร์ธานี
·       รถกระบะรับจ้างจังหวัดสุราษฎร์ธานี
·       รถกระบะตอนเดียวรับจ้างจังหวัดสุราษฎร์ธานี
·       รถกระบะตู้ทึบรับจ้างจังหวัดสุราษฎร์ธานี
·       รถกระบะเพลาลอยรับจ้างจังหวัดสุราษฎร์ธานี
·       รถกระบะคอกสูงรับจ้างจังหวัดสุราษฎร์ธานี
·       รถกระบะรั้วเหล็กรับจ้างจังหวัดสุราษฎร์ธานี
·       รถกระบะบรรทุกรับจ้างจังหวัดสุราษฎร์ธานี
·       รถ6ล้อรับจ้างจังหวัดสุราษฎร์ธานี
·       รถสิบล้อรับจ้างจังหวัดสุราษฎร์ธานี
·       รถพ่วงรับจ้างจังหวัดสุราษฎร์ธานี
·       รถเทรลเลอร์รับจ้างจังหวัดสุราษฎร์ธานี
·       เครนรับจ้างจังหวัดสุราษฎร์ธานี
·       เฮี๊ยบรับจ้างจังหวัดสุราษฎร์ธานี
หากต้องการใช้บริการรถรับจ้างของทางเรา ไม่ว่าจะ เส้นทางหลักหรือทางสายรองและทางลัดหรือเส้นทางอื่นๆ เราก็สามารถให้บริการท่านได้ เราพร้อมให้บริการลูกค้าที่สนใจทุกท่านอยู่แล้ว หรือไม่ว่าจะเป็น สถานที่ที่สำคัญ ต่างๆ เช่น
·       วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
·       พระบรมธาตุไชยา
·       พระอารามหลวง
·       วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
·       วัดธรรมบูชา
·       วัดไตรธรรมาราม
·       วัดพัฒนาราม
·       พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
·       พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา
·       อุทยานแห่งชาติ
·       อุทยานแห่งชาติเขาสก
·       อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง
·       อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
·       อุทยานแห่งชาติคลองพนม
·       อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
·       อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน
·       เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
·       เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน
·       เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสง
·       เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
·       เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าเพชร
·       เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง
·       ป่าสงวนแห่งชาติ[20]
·       ป่าเกาะพะงัน
·       ป่าเขาแดงราม และป่าเขาหน้าราหู
·       ป่าเขาท่าเพชร
·       ป่าเขาพนม และป่าพลูเถื่อน
·       ป่าเขาพลู
·       ป่าเขาพุทธทอง
·       ป่าคลองท่าเนียน และป่าเลนคลองพุมเรียง
·       ป่าคลองน้ำเฒ่า
·       ป่าคลองสก และป่าคลองพนม
·       ป่าคลองเหยียน
·       ป่าชัยคราม และป่าวัดประคู่
·       ป่าไชยคราม และป่าวังประดู่ แปลงที่สอง
·       ป่าท่าเคย ป่าคลองไทร ป่ามะลวน และป่าบางงอน
·       ป่าท่าชนะ
·       ป่าทุ่งรัง ควนเสียด บกไก่ฟ้า และคลองกงชัง
·       ป่าทุ่งใสไช
·       ป่าน้ำตกหินลาด
·       ป่าบางเบา และป่าคลองเซียด
·       ป่าบ้านนา ป่าท่าเรือ และป่าเคียนซา
·       ป่าบ้านหมาก ป่าปากพัง
·       ป่าย่านยาว ป่าเขาวง และป่ากระซุม
·       ป่าเลนดอนสัก
·       ป่าเลนน้ำเค็มท่าฉาง
·       ป่าวัดประดู่
·       ป่าใสท้อน และป่าคลองโซง
การศึกษา
·       มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
·       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
·       มหาวิทยาลัยตาปี
·       คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
·       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตธรรมาโศกราช ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี
·       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี
·       ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
·       วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
·       วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
·       สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สุราษฎร์ธานี
·       วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
·       วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
·       วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
·       วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
·       วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ธานี
·       วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์
·       วิทยาลัยการอาชีพไชยา
·       วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุยบริหารธุรกิจ
·       วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
·       วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสาร
·       วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
·       วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี
·       วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
·       โรงเรียนชายประจำจังหวัด: โรงเรียนสุราษฎร์ธานี (ปัจจุบันเป็นสหศึกษา)
·       โรงเรียนสตรีประจำจังหวัด: โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา (ปัจจุบันเป็นสหศึกษา)
·       โรงเรียนสหศึกษาประจำจังหวัด: โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
·       ฯลฯ
ไม่ว่าจะเป็น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าในทุกออำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือจังหวัดอื่นๆ เราก็สามารถเข้าไปให้บริการท่านได้ถึงที่ อย่านิ่งนอนใจ อย่าลังเล หากท่านต้องการหรือสนใจสามารถโทรเข้ามาตรวจเช็คราคากันก่อนฟรี  ได้ตลอด 24 ชม


 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง http://0817684439.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น