วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รถสิบล้อรับจ้างนครราชสีมา0831514162

รถสิบล้อรับจ้างนครราชสีมา0831514162

      รถ6ล้อรับจ้างนครราชสีมา J&P หากท่านต้องการย้ายสิ่งของ อุปกรณ์ น้ำหนักของ 15- 16 ตัน จะชิ้นเล็กใหญ่ขนาดไหน เรามีรถพร้อมบริการให้ท่านถึงที่ หากสนใจ สามาโทรมาสอบถามเส้นทาง หรือเช็คราคาก่อน ที่  0831514162 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าเส้นทางจะคดเคี้ยวยังไง ขึ้นเหนือ ลงใต้ เราพร้อมให้บริการท่านได้เสมอ กับพนักงานขับรถที่สุขภาพ ตรงต่อเวลา ราคาเป็นกันเอง ใส่ใจถึงความปลอดภัย และชำนาญเส้นทางเป็นพิเศษ รถ6ล้อรับจ้างนครราชสีมา0831514162   
เราให้บริการให้เช่ารถทุกประเภทดังต่อไปนี้
·       รถปิคอัพรับจ้างจังหวัดนครราชสีมา
·       รถกระบะรับจ้างจังหวัดนครราชสีมา
·       รถกระบะตอนเดียวรับจ้างจังหวัดนครราชสีมา
·       รถกระบะตู้ทึบรับจ้างจังหวัดนครราชสีมา
·       รถกระบะเพลาลอยรับจ้างจังหวัดนครราชสีมา
·       รถกระบะคอกสูงรับจ้างจังหวัดนครราชสีมา
·       รถกระบะรั้วเหล็กรับจ้างจังหวัดนครราชสีมา
·       รถกระบะบรรทุกรับจ้างจังหวัดนครราชสีมา
·       รถ6ล้อรับจ้างจังหวัดนครราชสีมา
·       รถสิบล้อรับจ้างจังหวัดนครราชสีมา
·       รถพ่วงรับจ้างจังหวัดนครราชสีมา
·       รถเทรลเลอร์รับจ้างจังหวัดนครราชสีมา
·       เครนรับจ้างจังหวัดนครราชสีมา
·       เฮี๊ยบรับจ้างจังหวัดนครราชสีมา
       หากท่านต้องการใช้บริการรถรับจ้างของทางเรา ไม่ว่าจะ เส้นทางหลักหรือทางสายรองและทางลัด
·       ทางหลวงหมาดเลขหลักเดียว
·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ในเขตจังหวัดนครราชสีมา เริ่มจาก กลางดง - ปากช่อง - คลองไผ่ - สีคิ้ว - สูงเนิน - โคกกรวด - นครราชสีมา - จอหอ - ตลาดแค - บ้านวัด - สีดา - สิ้นสุดจังหวัดนครราชสีมาในเขตอำเภอบัวลาย
·       ทางหลวงหมายเลขสองหลัก
·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (ถนนโชคชัย-เดชอุดม และถนนสถลมารค) ในเขตจังหวัดนครราชสีมา เริ่มจากทางแยกต่างระดับสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา - รอยต่ออำเภอหนองบุนนากกับอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

·       ทางหลวงหมายเลขสามหลัก
·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 (ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนรามอินทรา ถนนสุวินทวงศ์) ในเขตจังหวัดนครราชสีมา เริ่มจากรอยต่อจังหวัดปราจีนบุรีกับอำเภอวังน้ำเขียว - อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ในเขตจังหวัดนครราชสีมา เริ่มจากอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา - รอยต่ออำเภอด่านขุนทดกับอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
·       หลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ในเขตจังหวัดนครราชสีมา เริ่มจากรอยต่ออำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิกับอำเภอแก้งสนามนาง - รอยต่ออำเภอประทาย กับ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 204 (ถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมา) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 (ถนนสุรนารายณ์) ในเขตจังหวัดนครราชสีมา เริ่มจากรอยต่ออำเภอด่านขุนทดกับอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ - อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 206 (ทางเข้าเมืองพิมาย และ เลี่ยงเมืองพิมาย) จาก ถนนมิตรภาพ อำเภอโนนสูง - อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207(ถนนพาณิชย์เจริญ) จากอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา - รอยต่ออำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 ในเขตจังหวัดนครราชสีมา เริ่มจากอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - รอยต่ออำเภอเสิงสางกับจังหวัดบุรีรัมย์
·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ในเขตจังหวัดนครราชสีมา เริ่มจากอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา - รอยต่ออำเภอห้วยแถลงกับจังหวัดบุรีรัมย์
·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 290 (ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
หรือเส้นทางอื่นๆ เราก็สามารถให้บริการท่านได้ เราพร้อมให้บริการลูกค้าที่สนใจทุกท่านอยู่แล้ว หรือ     ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ที่สำคัญ ต่างๆ เช่น
การศึกษา
·       โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
·       โรงเรียนสุรนารีวิทยา
·       โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
·       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
·       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
·       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (ศูนย์กลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา)
·       มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
·       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
·       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัย และศูนย์การศึกษาโคราช
·       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า สีคิ้ว)
·       สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วนศ.นครราชสีมา)
·       วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
·       มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
·       วิทยาลัยนครราชสีมา
·       วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
·       สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ศูนย์การเรียนรู้จังหวัดนครราชสีมา
·       วิทยาลัยพิชญบัณฑิต นครราชสีมา
·       วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ วิทยาเขตนครราชสีมา
·       วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ-ปริญญาตรี (สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ)
·       วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี อ.โชคชัย
·       วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ อ.ด่านขุนทด
·       วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
·       วิทยาลัยเทคนิคพิมาย (การอาชีพพิมายเดิม)
·       วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
·       วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีนครราชสีมา อ.สีคิ้ว
·       วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย
·       วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา (NR-CBAT) เปิดสอนระดับ ปวช.-ปวส. ในด้านบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
·       วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง
·       วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง วิทยาเขตสูงเนิน
·       วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
·       วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
·       วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา
·       วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
·       วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึษานครราชสีมา
·       โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
·       วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมรี่เทคโนโลยี
·       วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ นครราชสีมา (สถาบันในเครือมารีย์วิทยา)
·       โรงเรียนเทคโนสุระ
·       บัวใหญ่เทคโนโลยีพณิชยการ
·       วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง
·       วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตร นครราชสีมา
·       โรงเรียนกุสุมภ์เทคโนโลยี
·       วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เปิดสอนหลักสูตรนาฏศิลป์ชั้นต้น กลาง และสูง
·       สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
·       ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ
·       โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
·       โรงพยาบาลปากช่องนานา
·       โรงพยาบาลบัวใหญ่
·       โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา
·       โรงพยาบาลพิมาย
·       โรงพยาบาลสีคิ้ว
·       โรงพยาบาลด่านขุนทด
·       โรงพยาบาลสูงเนิน
·       โรงพยาบาลปักธงชัย
·       โรงพยาบาลครบุรี
·       โรงพยาบาลโชคชัย
·       โรงพยาบาลชุมพวง
·       โรงพยาบาลประทาย
·       โรงพยาบาลโนนสูง
·       โรงพยาบาลหนองบุญมาก
·       โรงพยาบาลห้วยแถลง
·       โรงพยาบาลคง
·       โรงพยาบาลโนนไทย
·       โรงพยาบาลจักราช
·       โรงพยาบาลเสิงสาง
·       โรงพยาบาลโนนแดง
·       โรงพยาบาลวังน้ำเขียว
·       โรงพยาบาลแก้งสนามนาง
·       โรงพยาบาลบ้านเหลื่อม
·       โรงพยาบาลขามสะแกแสง
·       โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
·       โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี เมืองยาง
·       โรงพยาบาลลำทะเมนชัย
·       โรงพยาบาลขามทะเลสอ
·       โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
·       โรงพยาบาลสีดา
·       โรงพยาบาลเทพารักษ์
·       โรงพยาบาลบัวลาย
·       โรงพยาบาลหัวทะเล
·       โรงพยาบาลหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ(กำลังดำเนินการก่อสร้าง)
·       โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
·       โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
·       โรงพยาบาลกองบิน 1
·       โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
·       โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง
·       โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล
·       โรงพยาบาลเฉลิมชัย
·       โรงพยาบาลเซนต์แมรี่
·       โรงพยาบาลด่านเมดิคอล
·       โรงพยาบาลเดอะโกลเด้นท์เกต
·       โรงพยาบาลบัวใหญ่รวมแพทย์
·       โรงพยาบาล ป.แพทย์
·       โรงพยาบาล ป.แพทย์ 2
·       โรงพยาบาลปากช่องเมมโมเรียน
·       โรงพยาบาลพิมายเมดิคอล
·       โรงพยาบาลมิตรภาพโพลี่คลีนิค
·       โรงพยาบาลมนตรี
·       โรงพยาบาลสาตรเวช
·       โรงพยาบาลหมอสิน
·       โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
·       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 กรมอนามัย
·       ฯลฯ
หรือจะเป็น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ในทุกออำเภอของจังหวัดนครราชสีมาหรือจังหวัดอื่นๆ เราก็สามารถเข้าไปให้บริการท่านได้ถึงที่ อย่านิ่งนอนใจ อย่าลังเล หากท่านต้องการหรือสนใจสามารถโทรเข้ามาตรวจเช็คราคากันก่อนฟรี  ได้ตลอด 24 ชม


เว็บไซต์ทีเกี่ยวข้อง http://0817684439.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น