วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รถเทรนเลอร์รับจ้างอุดรธานี0831514162

รถเทรนเลอร์รับจ้างอุดรธานี0831514162
        รถเทรนเลอร์หรือโลเบทรับจ้างอุดรธานี J&P หากท่านต้องการย้ายเครื่องจักรหรือ อุปกรณ์ จะชิ้นเล็ก ใหญ่ ขนาดไหน เรามีรถพร้อมบริการให้ท่านถึงที่ รถสามารถบรรทุกของได้ 30-33 ตัน หากสนใจ สามาโทรมาสอบถามเส้นทาง ราคาก่อนได้ ที่  0831514162 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าเส้นทางจะคดเคี้ยวยังไง ขึ้นเหนือ ลงใต้ เราพร้อมให้บริการท่านได้เสมอ กับพนักงานขับรถที่สุขภาพ ตรงต่อเวลา ราคาเป็นกันเอง ใส่ใจถึงความปลอดภัย และชำนาญเส้นทางเป็นพิเศษ รถเทรนเลอร์หรือโลเบทรับจ้างอุดรธานี0831514162 
เราให้บริการให้เช่ารถทุกประเภทดังต่อไปนี้

·       รถสิบล้อรับจ้างจังหวัดอุดรธานี
·       รถเทรลเลอร์รับจ้างจังหวัดอุดรธานี
·       รถสิบล้อรับจ้างจังหวัดอุดรธานี
·       รถพ่วงรับจ้างจังหวัดอุดรธานี
·       รถ6ล้อรับจ้างจังหวัดอุดรธานี
·       รถปิคอัพรับจ้างจังหวัดอุดรธานี
·       รถกระบะรับจ้างจังหวัดอุดรธานี
·       รถกระบะตอนเดียวรับจ้างจังหวัดอุดรธานี
·       รถกระบะตู้ทึบรับจ้างจังหวัดอุดรธานี
·       รถกระบะเพลาลอยรับจ้างจังหวัดอุดรธานี
·       รถกระบะคอกสูงรับจ้างจังหวัดอุดรธานี
·       รถกระบะรั้วเหล็กรับจ้างจังหวัดอุดรธานี
·       รถกระบะบรรทุกรับจ้างจังหวัดอุดรธานี
·       รถ6ล้อรับจ้างจังหวัดอุดรธานี
·       รถเทรลเลอร์รับจ้างจังหวัดอุดรธานี
·       เครนรับจ้างจังหวัดอุดรธานี
·       เฮี๊ยบรับจ้างจังหวัดอุดรธานี
       หากท่านต้องการใช้บริการรถรับจ้างของทางเรา ไม่ว่าจะ เส้นทางหลักหรือทางสายรองและทางลัด
·       ถนนประชาอุทิศ
·       ถนนรอบเมือง
·       ถนนมิตรภาพ
 หรือเส้นทางอื่นๆ เราก็สามารถให้บริการท่านได้ เราพร้อมให้บริการลูกค้าที่สนใจทุกท่านอยู่แล้ว หรือ ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ที่สำคัญ ต่างๆเช่น
·       โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
·       โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
·       โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
·       โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
·       โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
·       โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม
·       โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
·       โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
·       โรงเรียนพันดอนวิทยา
·       โรงเรียนนานาชาติอุดรธานี
·       โรงเรียนโฮลี่ แมรี่อุดรธานี
·       วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี
·       วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
·       วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
·       วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ
·       วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี
·       วิทยาลัยการอาชีพปลูกรากแก้วแผ่นดินนวมินทราชูทิศอุดรธานี อำเภอบ้านดุง
·       วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล
·       วิทยาลัยโปลีเทคนิคอุดรธานี
·       วิทยาลัยเทคนิคพาณิชย์บ้านจั่น
·       วิทยาลัยเทคโนอีสานเหนือ
·       วิทยาลัยเทคโนอีสานเหนือ2
·       วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหนองหาน
·       วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต2
·       วิทยาลัยเทคนิคพิชญบัณฑิต
·       วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต
·       วิทยาลัยเทคโนโลยีรังสิโยภาส
·       โรงเรียนช่างกลอุดรธานี
·       วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง
·       วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองหาน
·       มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
·       มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว
·       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
·       มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุดรธานี
·       ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดอุดรธานี
·       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์อุดรธานี
·       วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
·       วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
·       วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
·       วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
·       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวัดมัชฌิมาวาส จังหวัดอุดรธานี
·       สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี
·       วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี
·       ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุดรธานี
·       มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
·       สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หน่วยการเรียนทางไกลจังหวัดอุดรธานี
·       วิทยาลัยสันตพล
·       วิทยาลัยพิชญบัณฑิต วิทยาเขตอุดรธานี
·       สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี(สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน1-25)
·       สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 สาขาเกษตรแปรรูปและอาหาร อุดรธานี
·       หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจระดับเขต-ภาค
·       การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(อุดรธานี)
·       กองจัดการโรงงาน5อุดรธานี การยางแห่งประเทศไทย
·       สำนักงานคลัง เขต 4 อุดรธานี กรมบัญชีกลาง
·       บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) สำนักงานสาขาอุดรธานี ในกำกับกระทรวงการคลัง
·       ศูนย์บริการร่วมลงทุนและพี่เลี้ยงSMEsประจำภูมิภาค(อุดรธานี)
·       ธนาคารออมสินเขต10อุดรธานี
·       สรรพกร ภาค 10
·       สำนักงานสรรพสามิต ภาคที่ 4
·       สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเขต 6
·       เขตบริการสุขภาพ เขต 8
·       สำนักงานสนับสนุนการบริการสุขภาพ เขต 8
·       ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 8
·       สำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 8
·       สำนักอนามัย เขต 8 อุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข
·       ศูนย์สุขภาพจิต ที่ 8
·       สำนักงานหลักประกันสุขภาพ เขต 8 อุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข
·       ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เขต 14
·       ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 4
·       สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3
·       สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ เขต 2
·       ศูนย์ขยายพันธ์พืชที่ 10
·       สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6
·       สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 10
·       สำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9
·       ศูนย์สำรวจอุทกวิทยา ที่ 9
·       สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 3
·       สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10
·       สำนักทางหลวงชนบท ที่ 15
·       สำนักงานสาขาชั่ง ตวง วัด เขต 2-2
·       ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 4
·       ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค4อุดรธานี
·       ศูนย์ประมวลผลข้อมูลภาค4อุดรธานี
·       สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 2
·       ศึกษาธิการ ภาค 10
·       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
·       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
·       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
·       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
·       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
·       สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18
·       ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 4
·       สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี
·       มณฑลทหารบก ที่ 24
·       สำนักงานพัฒนาภาค2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
·       สำนักงานตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 24
·       กองกำกับการ4 กองบังคับการฝึกพิเศษ
·       สถานีตำรวจทางหลวง3 กองกำกับการ 4
·       สถานีตำรวจท่องเที่ยว5 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
·       กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจสันติบาล1
·       กองบิน 23
·       การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7
·       สำนักชลประทาน ที่ 5
·       สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 5
·       สำนักตรวจสอบพิเศษ ภาค 6
·       ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 5
·       ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน เขต 5
·       ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
·       ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 4
·       สำนักงาน กสทช.เขต 8
·       ศูนย์ไปรษณีย์อุดรธานี
·       สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1
·       ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟเขต 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
·       การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี
·       ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี
·       ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี
·       องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
·       ศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ภาค 3 อุดรธานี
·       ศาลปกครองอุดรธานี
·       สำนักงานอัยการศาลปกครองอุดรธานี
·       ศาลแรงงาน ภาค 4
·       สำนักงานอัยการศาลแรงงาน ภาค 4
·       สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา6อุดรธานี
·       สถานีกาชาดที่9อุดรธานี ก่อสร้างปี2563(หนองแด ต.กุดสระ)
§  การสาธารณสุข
·       โรงพยาบาลอุดรธานี เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
·       โรงพยาบาลกุมภวาปี เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายลุ่มน้ำปาว
·       โรงพยาบาลหนองหาน
·       โรงพยาบาลบ้านผือ
·       โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
·       โรงพยาบาลเพ็ญ (60 เตียง)
·       โรงพยาบาลหนองวัวซอ
·       โรงพยาบาลน้ำโสม
·       โรงพยาบาลกุดจับ
·       โรงพยาบาลวังสามหมอ
·       โรงพยาบาลโนนสะอาด
·       โรงพยาบาลศรีธาตุ
·       โรงพยาบาลไชยวาน
·       โรงพยาบาลสร้างคอม
·       โรงพยาบาลนายูง
·       โรงพยาบาลหนองแสง
·       โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์
·       โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง (อำเภอกุมภวาปี)
·       โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม
·       โรงพยาบาลกู่แก้ว
·       โรงพยาบาลหนองหาน
·       โรงพยาบาลบ้านผือ
·       โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
·       โรงพยาบาลเพ็ญ
·       โรงพยาบาลหนองวัวซอ
·       โรงพยาบาลน้ำโสม
·       โรงพยาบาลกุดจับ
·       โรงพยาบาลวังสามหมอ
·       โรงพยาบาลโนนสะอาด
·       โรงพยาบาลศรีธาตุ
·       โรงพยาบาลไชยวาน
·       โรงพยาบาลสร้างคอม
·       โรงพยาบาลนายูง
·       โรงพยาบาลหนองแสง
·       โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์
·       โรงพยาบาลห้วยเกิ้ง (อำเภอกุมภวาปี)
·       โรงพยาบาลประจักษ์ศิลปาคม
·       โรงพยาบาลกู่แก้ว
·       โรงพยาบาลมะเร็ง อุดรธานี
·       โรงพยาบาลธัญญารักษ์ อุดรธานี
·       โรงพยาบาลมะเร็ง อุดรธานี
·       โรงพยาบาลธัญญารักษ์ อุดรธานี
·       โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
·       โรงพยาบาลกองบิน 23 อุดรธานี
·       โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
·       โรงพยาบาลกองบิน 23 อุดรธานี
§  แหล่งท่องเที่ยว
·       แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
·       สวนสาธารณะหนองประจักษ์
·       อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
·       สวนสาธารณะหนองประจักษ์ อำเภอเมืองอุดรธานี
·       ภูฝอยลม อำเภอหนองแสง
·       ทะเลบัวแดง,สวนธรรมชาติ(สวนลิง),วัดถ้ำผาสวรรค์-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-สะพานหิน-ลานหินงาม3จังหวัดภายในวนอุทยานภูเขาสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี
·       เขื่อนห้วยหลวง อำเภอเมืองอุดรธานี
·       สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อำเภอเมืองอุดรธานี
·       อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อำเภอนายูง
·       อ่างเก็บน้ำพาน อำเภอสร้างคอม
·       อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท,น้ำตกตาดน้ำพุ(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อำเภอบ้านผือ
·       คำชะโนด อำเภอบ้านดุง
·       ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกพิมานทอง,น้ำตกผาทอง(หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก อำเภอวังสามหมอ)
·       น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดเพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง
·       น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อำเภอน้ำโสม
·       วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,เขื่อนลำพันชาด อำเภอวังสามหมอ
·       น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อำเภอโนนสะอาด
·       วนอุทยานภูเขาสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,บ่อน้ำผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อำเภอโนนสะอาด
·       วนอุทยานภูพระบาทบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(ช่องเขาขาด) อำเภอบ้านผือ
·       อุทยานแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำสิงห์ อำเภอกุดจับ
·       อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บน้ำคำหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาสิงห์) อำเภอหนองวัวซอ
·       อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อำเภอหนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ)
·       ถ้ำงูซวง(ตำบลหมากหญ้า),น้ำตก2ชั้น(ตำบลโนนหวาย),อ่างเก็บน้ำห้วยเซียงลี(ตำบลกุดหมากไฟ) อำเภอหนองวัวซอ
·       โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อำเภอนายูง
·       เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาคู่รัก,รอยพระพุทธบาทผาแดง,ลานหินแตก-หลุมสมบัติ,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ
·       แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อำเภอวังสามหมอ
·       อ่างเก็บน้ำวังขอนแดง(ถนนบ้านท่าสี)ตำบลแสงสว่าง,อ่างเก็บน้ำห้วยวังแซว(ถนนบ้านท่ายม)ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง
·       น้ำตกดีหมี ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก มีน้ำไหลตลอดปี อยู่บนสันเขาภูสันตาแสงและภูผาแดง พื้นที่อำเภอวังสามหมอ
·       น้ำตกที่มีชื่อเสียงในแต่ละอำเภอ
·       อำเภอวังสามหมอ น้ำตกดีหมี(มีน้ำไหลตลอดปี),น้ำตกพิมานทอง,น้ำตกผาทอง,น้ำตกตาดโตน
·       อำเภอโนนสะอาด น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง
·       อำเภอหนองแสง น้ำตกคอยนาง,น้ำตกธารงาม,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดเพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกตังบาล
·       อำเภอหนองวัวซอ น้ำตกห้วยหลีผี(มีน้ำไหลเกือบตลอดปี),น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกสองชั้น
·       อำเภอกุดจับ น้ำตกวังขนุน(มีน้ำไหลเกือบตลอดปี)
·       อำเภอบ้านผือ น้ำตกตาดน้ำพุ(มีน้ำไหลตลอดปี),น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง
·       อำเภอน้ำโสม น้ำตกชะโนด(มีน้ำไหลตลอดปี),น้ำตกสามเทพ(มีน้ำไหลตลอดปี)
·       อำเภอนายูง น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย(มีน้ำไหลตลอดปี),น้ำตกห้วยปาชี,น้ำตกห้วยอ้อ(มีน้ำไหลตลอดปี),น้ำตกตาลโตน,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกห้วยช้างพลาย(มีน้ำไหลตลอดปี),น้ำตกห้วยพาง(มีน้ำไหลตลอดปี),น้ำตกเขาเต่า(มีน้ำไหลตลอดปี)
·       แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
·       แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง

·       ศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานี
·       ป่าคำชะโนด
·       แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน
·       พระพุทธบาทหลังเต่า อำเภอหนองวัวซอ
·       วัดพระพุทธบาทบัวบาน อำเภอบ้านผือ
·       วัดพระพุทธบาทบัวบก อำเภอบ้านผือ
·       วัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง
·       ศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานี
·       ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี อำเภอเมือง
·       วัดมัชฌิมาวาส อำเภอเมืองอุดรธานี
·       คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง
·       วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อำเภอพิบูลย์รักษ์
·       ถ้ำสิงห์ อำเภอกุดจับ
·       วัดถ้ำสหาย อำเภอหนองวัวซอ
·       วัดป่าภูย่าอู่ อำเภอบ้านผือ
·       วัดนาคาเทวี บ้านนาข่า อำเภอเมือง
·       วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อำเภอวังสามหมอ
·       วัดผาน้ำทิพย์ อำเภอวังสามหมอ
·       วัดป่าศรีคุณาราม อำเภอกู่แก้ว
·       วัดป่าภูหินร้อยก้อน อำเภอหนองแสง
·       วัดถ้ำเพียอินทร์ อำเภอหนองแสง
·       วัดถ้ำเต่า อำเภอหนองวัวซอ
·       วัดดอยนางหงษ์ อำเภอวังสามหมอ
·       วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อำเภอนายูง
·       วัดป่าภูกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม ศิษย์หลวงปู่มั่น) อำเภอศรีธาตุ
·       วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อทันใจ) อำเภอหนองแสง
·       วัดเขาช่องชาด อำเภอหนองวัวซอ
·       แหล่งประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ อำเภอเมืองอุดรธานี
·       ปรางค์กู่แก้ว อำเภอกู่แก้ว
·       วัดพระพุทธบาทบัวขาว(วัดภูพระบาท)อำเภอหนองวัวซอ
·       วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่เครื่อง ธรรมจาโร)อำเภอนายูง
·       วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อำเภอบ้านผือ
·       วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อำเภอบ้านผือ
·       วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหาเสริม ฉินนาลโย)อำเภอบ้านผือ
·       วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต ศิษย์เอกหลวงตามหาบัว)อำเภอหนองวัวซอ
·       วัดสันติวนาราม(ป่าดงไร่) พุทธอุทยานบ้านเชียง อุโบสถกลางน้ำทรงดอกบัวหนึ่งเดียวในสยาม บ้านดงไร่ ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน
·       วัดเทพนรินทราราม/เทพนรินทร์อินทรมหาวราราม พระอาจารย์เทพนรินทร์ ชินรังษี ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ
·       วัดตาดน้ำพุ ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ
·       วัดป่าสว่างธรรมศิริพร อำไพพงษ์ บ้านดอนกลอย อำเภอพิบูลย์รักษ์
·       วัดป่าผาสุการาม บ้านหนองเม็ก ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ
·       วัดโนนธาตุ(นมัสการหลวงพ่อศิลาอายุ700ปี/พระธาตุเจดีย์อุดมชัยมงคล/ต้นจำปาอายุ1,000ปี)บ้านเมืองปัง ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
·       ฯลฯ
หรือจะเป็น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ในทุกออำเภอของจังหวัดอุดรธานีหรือจังหวัดอื่นๆ เราก็สามารถเข้าไปให้บริการท่านได้ถึงที่ อย่านิ่งนอนใจ อย่าลังเล หากท่านต้องการหรือสนใจสามารถโทรเข้ามาตรวจเช็คราคากันก่อนฟรี  ได้ตลอด 24 ชมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องhttp://0817684439.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น