วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563

รถเทรนเลอร์รับจ้างลพบุรี0831514162

  รถเทรนเลอร์รับจ้างลพบุรี0831514162

  รถเทรนเลอร์หรือโลเบทรับจ้างลพบุรี J&P หากท่านต้องการย้ายเครื่องจักรหรือ อุปกรณ์ จะชิ้นเล็ก ใหญ่ ขนาดไหน เรามีรถพร้อมบริการให้ท่านถึงที่ รถสามารถบรรทุกของได้ 30-33 ตัน หากสนใจ สามาโทรมาสอบถามเส้นทาง ราคาก่อนได้ ที่  0831514162 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าเส้นทางจะคดเคี้ยวยังไง ขึ้นเหนือ ลงใต้ เราพร้อมให้บริการท่านได้เสมอ กับพนักงานขับรถที่สุขภาพ ตรงต่อเวลา ราคาเป็นกันเอง ใส่ใจถึงความปลอดภัย และชำนาญเส้นทางเป็นพิเศษ รถเทรนเลอร์หรือโลเบทรับจ้างลพบุรี0831514162 

เราให้บริการให้เช่ารถทุกประเภทดังต่อไปนี้

·       รถเทรลเลอร์รับจ้างจังหวัดลพบุรี

·       รถสิบล้อรับจ้างจังหวัดลพบุรี

·       รถพ่วงรับจ้างจังหวัดลพบุรี

·       รถ6ล้อรับจ้างจังหวัดลพบุรี

·       รถปิคอัพรับจ้างจังหวัดลพบุรี

·       รถกระบะรับจ้างจังหวัดลพบุรี

·       รถกระบะตอนเดียวรับจ้างจังหวัดลพบุรี

·       รถกระบะตู้ทึบรับจ้างจังหวัดลพบุรี

·       รถกระบะเพลาลอยรับจ้างจังหวัดลพบุรี

·       รถกระบะคอกสูงรับจ้างจังหวัดลพบุรี

·       รถกระบะรั้วเหล็กรับจ้างจังหวัดลพบุรี

·       รถกระบะบรรทุกรับจ้างจังหวัดลพบุรี

·       เครนรับจ้างจังหวัดลพบุรี

·       เฮี๊ยบรับจ้างจังหวัดลพบุรี

       หากท่านต้องการใช้บริการรถรับจ้างของทางเรา ไม่ว่าจะ เส้นทางหลักหรือทางสายรองและทางลัด

·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)

·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 (ถนนคชเสนีย์)

·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 (ถนนสุรนารายณ์)

·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 (ถนนนารายณ์มหาราช, ถนนลพบุรีชัยนาท)

·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 366 (ถนนเลี่ยงเมืองลพบุรี)

·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2089 (สายมวกเหล็กลำนารายณ์)

·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2129 (ทางเข้าลำนารายณ์)

·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2256 (สายถนนโค้งกุดม่วง)

·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2321 (สายบ้านใหม่สามัคคีสระโบสถ์)

·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3015 (สายสถานีรถไฟท่าแค-รพ.อานันทมหิดล)

·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3016 (สายค่ายเอราวัณ-สถานีรถไฟป่าหวาย)

·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3017 (สายสามแยกนิคมวังม่วง)

·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3019 (สายสถานีรถไฟโคกกะเทียม-สามแยกโคกกะเทียม)

·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3024 (สายถนนพหลโยธิน-ถนนเทศบาล อำเภอบ้านหมี่

·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3027 (สายท่าวุ้งบ้านเบิก อำเภอไชโย)

·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3196 (สายดงพลับ อำเภอตาคลี เจ้าปลุก อำเภอมหาราช)

·       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3562 (สายลพบุรีป่าหวาย) บ้านป่าหวายวงเวียนพลร่มวงเวียนสระแก้วสี่แยกสะพาน 7

หรือเส้นทางอื่นๆ เราก็สามารถให้บริการท่านได้ เราพร้อมให้บริการลูกค้าที่สนใจทุกท่านอยู่แล้ว หรือ     ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ที่สำคัญ ต่างๆ เช่น

·       ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

·       สำนักงานจังหวัดลพบุรี

·       สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี

·       ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี

·       สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี

·       สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

·       สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

·       สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

·       สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี

·       สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี

·       สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี

·       สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

·       สำนักงานชลประทานที่ 10

·       สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี

·       สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี

·       สำนักงานก่อสร้าง 5 (ป่าสัก)

·       ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี

·       สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี

·       สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

·       ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

·       ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตฯ

·       สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี

·       ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 5

·       ศูนย์ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธ์ผสมเทียมลำพญากลาง

·       นิคมสหกรณ์ชัยบาดาล

·       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

·       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

·       ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง

·       ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 6

·       ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลพบุรี

·       สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

·       สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลพบุรี

·       สำนักงานประกันภัยจังหวัดลพบุรี

·       สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลพบุรี

·       สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

·       ศูนย์มะเร็งแห่งชาติลพบุรี

·       สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี แขวงการทางลพบุรีที่ 2 (ลำนารายณ์)

·       สำนักงานทางหลวงที่ 9 สำนักงานขนส่งทางน้ำที่ 2 (สาขาลพบุรี)

·       สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรี สถานีรถไฟลพบุรี

·       แขวงการทางลพบุรีที่ 1

·       สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี

·       สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี

·       สำนักงานอัยการจังหวัดชัยบาดาล

·       เรือนจำกลางลพบุรี สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด

·       สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี

·       สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี

·       สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี

·       สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี

·       นิคมสร้างตนเองลพบุรี

·       ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ

·       สำนักงานแรงงานจังหวัด

·       ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี

·       สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี

·       สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี

·       สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

·       สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี สำนักงานไปรษณีย์ลพบุรี

·       สถานีอุตุนิยมวิทยาบัวชุม

·       สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี

·       สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี

·       ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลพบุรี

·       การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคกลาง เขต 7

·       ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดลพบุรี

·       สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี

·       วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สำนักงานศิลปากรที่ 4 ลพบุรี

·       พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์

·       สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี

·       สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี

·       สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี

·       สำนักงานเจ้าคณะตำบลโคกสำโรง เขต 1

·       มูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน้ำพุ (เป็นสถานบำบัดผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก)

·       ศาลจังหวัดลพบุรี

·       สำนักงานอัยการจังหวัด

·       สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงลพบุรี

·       การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

·       อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดลพบุรี

·       สำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี

·       สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาลพบุรี

·       สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองลพบุรี

·       สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตลพบุรี

·       สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

·       สำนักงานสรรพมิตรจังหวัด สาขาพื้นที่เมืองลพบุรี

·       หน่วยบริการตำรวจทางหลวงลพบุรี

·       แขวงทางหลวงลพบุรีที่ 1

·       สำนักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)

·       สถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี

·       สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จ.ลพบุรี

·       สถานีตำรวจท่องเที่ยว 2 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว จ.ลพบุรี

·       ฯลฯ

หรือจะเป็น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ในทุกออำเภอของจังหวัดลพบุรีหรือจังหวัดอื่นๆ เราก็สามารถเข้าไปให้บริการท่านได้ถึงที่ อย่านิ่งนอนใจ อย่าลังเล หากท่านต้องการหรือสนใจสามารถโทรเข้ามาตรวจเช็คราคากันก่อนฟรี  ได้ตลอด 24 ชม

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องhttp://0817684439.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น