วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563

รถเทรนเลอร์รับจ้างสุพรรณบุรี0831514162

  รถเทรนเลอร์รับจ้างสุพรรณบุรี0831514162

  รถเทรนเลอร์หรือโลเบทรับจ้างสุพรรณบุรี J&P หากท่านต้องการย้ายเครื่องจักรหรือ อุปกรณ์ จะชิ้นเล็ก ใหญ่ ขนาดไหน เรามีรถพร้อมบริการให้ท่านถึงที่ รถสามารถบรรทุกของได้ 30-33 ตัน หากสนใจ สามารถโทรมาสอบถามเส้นทาง ราคาก่อนได้ ที่  0831514162 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าเส้นทางจะคดเคี้ยวยังไง ขึ้นเหนือ ลงใต้ เราพร้อมให้บริการท่านได้เสมอ กับพนักงานขับรถที่สุขภาพ ตรงต่อเวลา ราคาเป็นกันเอง ใส่ใจถึงความปลอดภัย และชำนาญเส้นทางเป็นพิเศษ รถเทรนเลอร์หรือโลเบทรับจ้างสุพรรณบุรี  0831514162 

 เราให้บริการให้เช่ารถทุกประเภทดังต่อไปนี้

·       รถเทรลเลอร์รับจ้างจังหวัดสุพรรณบุรี

·       รถสิบล้อรับจ้างจังหวัดสุพรรณบุรี

·       รถพ่วงรับจ้างจังหวัดสุพรรณบุรี

·       รถ6ล้อรับจ้างจังหวัดสุพรรณบุรี

·       รถปิคอัพรับจ้างจังหวัดสุพรรณบุรี

·       รถกระบะรับจ้างจังหวัดสุพรรณบุรี

·       รถกระบะตอนเดียวรับจ้างจังหวัดสุพรรณบุรี

·       รถกระบะตู้ทึบรับจ้างจังหวัดสุพรรณบุรี

·       รถกระบะเพลาลอยรับจ้างจังหวัดสุพรรณบุรี

·       รถกระบะคอกสูงรับจ้างจังหวัดสุพรรณบุรี

·       รถกระบะรั้วเหล็กรับจ้างจังหวัดสุพรรณบุรี

·       รถกระบะบรรทุกรับจ้างจังหวัดสุพรรณบุรี

·       รถ6ล้อรับจ้างจังหวัดสุพรรณบุรี

·       เครนรับจ้างจังหวัดสุพรรณบุรี

·       เฮี๊ยบรับจ้างจังหวัดสุพรรณบุรี

       หากท่านต้องการใช้บริการรถรับจ้างของทางเรา ไม่ว่าจะ เส้นทางหลักหรือทางสายรองและทางลัด

·       ถนนพระพันวษา

·       ถนนขุนไกร

·       ถนนม้าสีหมอกและถนนหมื่นหาญ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3431)

·       ถนนเณรแก้ว

·       ถนนขุนแผน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3017)

·       ถนนนางพิม

·       ถนนขุนช้าง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3318)

·       ถนนหลวงทรงพล

·       ถนนพลายชุมพล

·       ถนนขุนไกร

·       ส่วนถนนต่อไปนี้ เป็นถนนที่ตั้งชื่อขึ้นมาใหม่

·       ถนนบางบัวทอง-ชัยนาท (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340)

·       ถนนมาลัยแมน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 321)

·       ถนนประชาธิปไตย

·       สะพานที่สำคัญ

·       สะพานอาชาสีหมอก ๑

·       สะพานอาชาสีหมอก ๒

·       สะพานอาชาสีหมอก ๓

·       สะพานวัดพระรูป

หรือเส้นทางอื่นๆ  เราก็สามารถให้บริการท่านได้ เราพร้อมให้บริการลูกค้าที่สนใจทุกท่านอยู่แล้ว หรือ     ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ที่สำคัญ ต่างๆ เช่น

·       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

·       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

·       มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์ด่านช้าง สุพรรณบุรี

·       มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วิทยาเขตสระยายโสม สุพรรณบุรี

·       มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ศูนย์เดิมบางนางบาช สุพรรณบุรี

·       มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ศูนย์สุพรรณบุรี

·       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

·       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

·       วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

·       วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี

·       วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

·       วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

·       สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

·       วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ

·       วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

·       วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส

·       วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

·       วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง

·       วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

·       วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

·       โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

·       โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗

·       โรงพยาบาลอู่ทอง

·       โรงพยาบาลด่านช้าง

·       โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช

·       โรงพยาบาลสามชุก

·       โรงพยาบาลศรีประจันต์

·       โรงพยาบาลดอนเจดีย์

·       โรงพยาบาลบางปลาม้า

·       โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ

·       โรงพยาบาลศุภมิตร

·       โรงพยาบาลพรชัย

·       โรงพยาบาลเทวพร

·       โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง

·       โรงพยาบาลสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สถานีอนามัยดอนขุนราม)

 

สถานที่ท่องเที่ยว

·       วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

·       วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี

·       วัดแค

·       วัดสารภี

·       วัดพระลอย

·       วัดพระนอน

·       วัดพิหารแดง

·       วัดหน่อพุทธางกูร

·       วัดสว่างอารมณ์

·       วัดชีสุขเกษม

·       วัดพร้าว

·       วัดวรจันทร์

·       วัดสำปะซิว

·       วัดสนามชัย

·       พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี

·       พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย

·       พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๗

·       สวนเฉลิมภัทรราชินี

·       ศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี

·       อุทยานมังกรสวรรค์

·       คูเมืองโบราณสุพรรณบุรี

·       สระศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่

·       พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

·       พระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

·       วัดธัญญวารี

·       วัดดอนไร่

·       วัดลาดสิงห์

·       วัดบ้านทึง

·       วัดทุ่งสามัคคีธรรม

·       ตลาดสามชุกร้อยปี

·       ตลาดเก่าศรีประจันต์, บ้านเจ้าคุณ

·       หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

·       สวนพืชไร้ดิน

·       อุทยานมัจฉาวัดบ้านกร่าง

·       วัดไก่เตี้ย

·       วัดดอนบุบผาราม

·       วัดเถรพลาย

·       วัดหนองเพียร

·       เมืองโบราณ อู่ทอง

·       คอกช้างดิน

·       พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง

·       วนอุทยานแห่งชาติพุม่วง

·       ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง สุพรรณบุรี

·       วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

·       วัดเขาดีสลัก

·       วัดเขาทำเทียม

·       วัดไผ่โรงวัว

·       วัดสองพี่น้อง

·       วัดคลองมะดัน

·       วัดทับกระดาน

·       หนองอ้อนกะโทก

·       วัดทองประดิษฐ์

·       วัดหัวเขา

·       วัดเขาขึ้น

·       วัดเขาดิน

·       วัดเดิมบาง

·       วัดกำมะเชียร

·       บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ และ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก

·       สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ

·       สวนสัตว์บึงฉวาก

·       อุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติ บึงฉวาก

·       วัดป่าพฤกษ์

·       วัดสวนหงษ์

·       วัดน้อย

·       วัดสาลี

·       วัดอาน

·       วัดบางเลน

·       ตลาดเก่าเก้าห้อง

·       เขื่อนกระเสียว

·       อุทยานแห่งชาติพุเตย

·       วัดบรรหารแจ่มใส (สวนรุกขชาติด่านช้าง)

·       ถ้ำเวฬุวัน

·       น้ำตกตะเพินคี่

·       อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง (ปางอุ๋งสุพรรณบุรี)

·       หาดทราย (ท้ายเขื่อนกระเสียว)

·       กลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณบ้านสระบัวก่ำ

·       พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพุน้ำร้อน

·       วัดดงนอก

·       วัดหนองหลวง

·       วัดบัลลังก์

·       ฯลฯ

หรือจะเป็น ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ในทุกออำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรีหรือจังหวัดอื่นๆ เราก็สามารถเข้าไปให้บริการท่านได้ถึงที่ อย่านิ่งนอนใจ อย่าลังเล หากท่านต้องการหรือสนใจสามารถโทรเข้ามาตรวจเช็คราคากันก่อนฟรี  ได้ตลอด 24 ชม

 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องhttp://0817684439.blogspot.com/


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น